Oblikovanje spletnih strani

Unikatno oblikovana grafična predloga odraža vizualno podobo podjetja na spletu, njegovo dejavnost in vrednote ter pripomore k povečanju prepoznavnosti podjetja ali blagovne znamke.

Dober dizajn je več kot le lep videz. Dizajn lahko vpliva na to, kako vidimo in dojemamo podjetje ali blagovno znamko.

S premišljenim oblikovanjem ustvarim pomenljivo izkušnjo za uporabnike spletne strani. Dizajn je usmerjen v zagotavljanje pozitivne uporabniške izkušnje in v realizacijo osnovnih ciljev spletne strani.

Načrtovanje

Med načrtovanjem oblikujem osnutke z definirano postavitvijo, potekom in glavnimi grafičnimi elementi.

Oblikovanje

Po potrditvi idejne zasnove oblikujem učinkovito in privlačno spletno grafično predlogo z vsemi detajli.

Testiranje

Spletno stran testiram na uporabnikih, povratne informacije pa upoštevam pri nadaljnjih izboljšavah uporabniške izkušnje.


Učinkovit dizajn spletne strani

Manj je več

Iz vidika uporabnosti in uporabniške izkušnje je ohranjanje preprostosti najboljši pristop. V dizajn vključim grafične elemente z uporabno vrednostjo - grafika naj ne bo zgolj za okras in sama sebi v namen. Premišljeno izberem barve, ki so poenotene s celostno grafično podobo podjetja in usklajene z namenom in cilji spletne strani. Vključeni grafični elementi so uporabniku v pomoč pri dokončanju opravila ali pri izvedbi določene funkcije.

Vizualna hierarhija

Z vizualno hierarhijo razvrstim in organiziram spletne elemente tako, da uporabnik naravno teži najprej k najbolj pomembnim delom spletne strani. Dizajn optimiziram za uporabnost in uporabniško izkušnjo, kar pomeni, da je cilj voditi uporabnika, da izvede želeno dejanje na naraven in prijeten način. S prilagajanjem položaja, barve in velikosti določenih elementov sturkturiram spletno stran tako, da ti elementi najprej pritegnejo pozornost obiskovalcev.

Intuitivna navigacija

Z intuitivno navigacijo zagotovim, da bodo obiskovalci zlahka našli tisto, kar iščejo. Pri zasnovi spletne strani definiram primarno in pomožno navigacijo, vseskozi ohranjam vizualno obliko in vsebinsko strukturo, navigacijo pa umestim na pričakovana mesta. Cilj je, da obiskovalec, ki pride na stran, ne razmišlja predolgo kam naj klikne - prehod iz točke A na točko B uporabniku ne sme povzročati večjih težav.

Konsistentnost

Videz, slog in občutek, ki ga ustvarim z dizajnom, ohranjam skozi celotno spletno stran. Konsistentna raba elementov kot so poenotena ozadja, barvna shema, tipografija in tudi slog pisanja zagotavljajo pozitiven učinek na uporabnost in uporabniško izkušnjo ter pomagajo krepiti prepoznavnost.

Oblikujem različne postavitve, prilagojene različnim tipom pod-strani, ki jih nato konsistentno uporabljam. Na ta način uporabniki lažje razumejo, kakšne vrste informacij bodo našli na določeni strani.

Dostopnost

Kompatibilnost z različnimi napravami, operacijskimi sistemi in brskalniki omogoča dobro uporabniško izkušnjo vsem spletnim obiskovalcem. Izredno fleksibilno strukturo omogoči odzivni dizajn, pri katerem spletna stran samodejno prilagaja velikost in postavitev vsebin dimenzijam zaslona naprave, ki jo v tistem trenutku uporablja spletni obiskovalec.

Pri izdelavi in oblikovanju spletnih strani upoštevam priporočila in vključujem rešitve, ki omogočajo dostop in karseda nemoteno uporabo spletnih strani tudi uporabnikom z različnimi omejitvami (senzorno ovirane osebe kot so slepi in slabovidni).

Konvencionalnost

Pri oblikovanju uporabljam splošno sprejete rešitve, ki so uporabnikom domače. Skozi leta so se oblikovali določeni dogovori, ki se uporabljajo pri veliki večini spletnih strani in so se jih spletni uporabniki že dodobra navadili (npr. da je glavna navigacija ponavadi v zgornjem delu strani ali na levi strani, da je logotip v zgornjem levem delu strani, uporaba ikone nakupovalne košarice ali vozička na spletni trgovini itd.). Z uporabo predvidljivih osnovnih principov se zagotovi, da se obiskovalci ne zmedejo in se lažje orientirajo na strani in jo uporabljajo brez večjih težav.

Kredibilnost

Z vključevanjem splošno sprejetih in uporabljenih spletnih dogovorov - oblikovalskih elementov in strategij, ki jih obiskovalci poznajo - lahko pripomoremo k večji kredibilnosti spletne strani. Na kredibilnost oz. zaupanje, ki jo vzbuja spletna stran, pa - poleg samega dizajna - vpliva tudi vsebina, zato spodbujam pisanje jasnih in iskrenih vsebin s katerimi se poveča legitimnost in zaupanje v dejavnost.